Onderwijs bij Kinderstad: Hoe ziet dat eruit?

HPO

Onze basisscholen zijn High Performing Schools. Wat dat betekent is eenvoudig uit te leggen. Wij zien het als ons doel is om het maximale te bereiken met onze kinderen. Dat betekent niet dat ieder kind na groep 8 naar het gymnasium gaat, maar we doen er alles aan om kinderen zo goed mogelijk te laten leren en groeien om hen te laten uitblinken binnen hun eigen mogelijkheden. We houden daarbij rekening met de omgeving waarin de school staat, wat de achtergrond is van onze leerlingen en wat er speelt in de wijk zodat we daar met ons onderwijs goed op in kunnen spelen.

Gelijke kansen

De kwaliteit van ons onderwijs is leidend, wat leidt tot bovengemiddelde leerresultaten en een positieve leeromgeving. Vanuit deze gedachte willen wij kinderen gelijke kansen geven in de maatschappij.

Door onze leerkrachten centraal te stellen en te investeren in hun professionaliteit, bieden wij kwalitatief goed onderwijs. Onze leerkrachten:

  • Geven wetenschappelijk onderbouwd les. We volgen geen hypes, maar doen juist grondig onderzoek naar lesmethoden. We toetsen continu of de we juiste dingen doen, op de meest efficiënte manier.
  • Worden voortdurend geschoold. Dit doen zij door mét en ván elkaar te leren en kennis uit wisselen in leerteams.
  • Geven expliciete directe instructie. Deze actieve instructie zorgt voor een positief leerklimaat dat zelfvertrouwen en een stevige kennisbasis oplevert.

    Lees hier meer over ons onderwijs