Wachtlijst kinderopvang: hoe werkt het?

wachtlijst kinderopvang hoe werkt het

De vraag naar kinderopvang is groot, en we doen ons best om zo veel mogelijk kinderen een fijne plek te bieden op een van onze locaties. Vaak lukt dat, maar in sommige gevallen is er helaas niet direct een plek beschikbaar. Heb je je kind(eren) ingeschreven en Is er niet direct plek, dan kom je op de wachtlijst. 

Hoe lang is de wachtlijst voor kinderopvang?

We begrijpen dat je als ouder(s) graag wil weten hoe lang de wachttijd is voor de locatie van jouw voorkeur. Een simpel antwoord op die vraag is er helaas niet. Het is namelijk afhankelijk van verschillende zaken. We leggen het graag uit: 

Voorkeur dagen en startdatum

Vaak zijn maandag, dinsdag en donderdag populairder dan woensdag en vrijdag. Maar dat is ook niet op elke locatie hetzelfde. Zoek je kinderopvang op populaire dagen? Dan is de kans groot dat het langer duurt voor er plek is. Ben je flexibel en sta je ook open voor andere dagen? Dan kan het zijn dat er sneller een plek is. 

Ben je ook flexibel in de startdatum? Of sta je open voor een andere locatie in de buurt? Dat kan ervoor zorgen dat er sneller een plek is.

Verdeling en indeling groepen (kinderen én pedagogisch professionals)

We kijken altijd goed naar de groepen op een locatie én de inzet van onze pedagogisch professionals. Hoe is een groep ingedeeld? Wat zijn de leeftijden van de kinderen op de groep? Hoeveel medewerkers werken er op deze groep? 

Om te zorgen voor een goede kwaliteit maken we een goede samenstelling van het aantal pedagogisch professionals én kinderen. Dit betekent dat we kijken naar de leeftijden van de kinderen. Wettelijk zijn hier regels voor vastgesteld. Zo kan het voorkomen dat er een plek beschikbaar is gekomen voor een ouder kind, maar niet voor een baby. Een baby vraagt namelijk meer verzorging van een pedagogisch professional dan een ouder kind. 

Hoe lang duurt het voor er een plekje vrijkomt?

Sta je op de wachtlijst, dan snappen we dat je wil weten hoe lang duurt het tot er een plekje vrijkomt. Hoe lang dat precies duurt, kunnen we helaas niet zeggen. Er zijn verschillende redenen waardoor er ruimte ontstaat op een groep:

  • Natuurlijk verloop: een kind van 1 wordt 2 jaar en gaat van de (baby)groep naar een andere (peuter)groep. Of een peuter wordt 4 jaar en gaat naar de basisschool. Hierdoor ontstaan er vrije plekken. 
  • Opzegging: we ontvangen een opzegging van een ouder, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Hierdoor komt er een plek vrij.  
  • Extra groep: soms wordt er een nieuwe groep geopend, bijvoorbeeld na een verbouwing van een locatie. Dan zijn er weer diverse mogelijkheden.

Wanneer krijg ik te horen of er een plek beschikbaar is?

Voor kinderdagopvang en peuteropvang hoor je 6 maanden voor je gewenste startdatum of er een plek beschikbaar is voor jouw kind. Voor buitenschoolse opvang (bso) is dit 9 maanden voor je gewenste startdatum. Wil je voor die tijd informeren of (nieuwe) wensen bespreken, dan mag je altijd contact opnemen met de afdeling Planning. Contactgegevens vind je in de e-mail die je na aanmelding hebt ontvangen. 

Is er geen plek? Dan kijken we graag samen naar andere mogelijkheden, denk aan (een) andere dag(en) of een andere locatie. Wil je geen andere dagen of een andere locatie, dan komt je kind op de wachtlijst te staan. Zodra er een plek vrijkomt, hoor je direct van ons. De kans bestaat dat er voor je gewenste startdatum nog een plek is voor jouw kind!

Krijgen broertjes en zusjes voorrang?

Ja, kinderen met broertjes/zusjes op de locatie krijgen voorrang op andere kinderen die geen broertje(s) of zusje(s) op de locatie hebben. Schrijf broertjes en zusjes zo vroeg mogelijk in, dat vergroot de kans op een plek. 

Helpt het om mijn kind vroeg aan te melden voor kinderopvang?

Op tijd aanmelden is altijd verstandig. Het advies is dan ook je kind aan te melden in de eerste of tweede maand van de zwangerschap. Hoewel het dus geen garantie geeft, is het wel belangrijk. 

Gaat mijn kind automatisch over van de kinderdagopvang of peuteropvang naar de bso?

Nee, voor de overstap van de kinderdagopvang of peuteropvang naar de bso moet je je kind opnieuw aanmelden. Ook als dit op dezelfde locatie is. Wij weten namelijk niet of je kind wel gebruik gaat maken van de bso, op dezelfde locatie blijft en voor welke dagen bso nodig zou zijn.

Wanneer je kind 3 jaar wordt, ontvang je een bericht waarin we je vragen je kind aan te melden voor bso als je daar gebruik van wil maken. Houd er rekening mee dat er ook wachtlijsten kunnen zijn voor de bso. Wel krijg je voorrang als je je kind aanmeldt voor bso op dezelfde locatie. Ook broertjes en zusjes krijgen voorrang.