Eva geeft les aan hoogbegaafde leerlingen

Werken bij Talent: onderwijs op maat
Eva

Bij basisschool JL Driecant zijn er naast de reguliere groepen ook twee speciale groepen die samen Talent vormen. Talent biedt onderwijs aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Omdat een reguliere basisschool vaak niet voldoet aan de specifieke behoeften van deze leerlingen, is Talent dé plek waar ze de aandacht en begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De leerlingen krijgen les in kleine groepen van gespecialiseerde leerkrachten, met focus op hun didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kleine klassen, gespecialiseerde leerkrachten

Werken bij Talent is voor leerkracht Eva van den Nieuwenhuizen heel afwisselend. "Geen dag is hetzelfde bij Talent. Je wisselt af tussen rekeninstructie, een individueel gesprek met een leerling over zijn of haar doel en het aanpassen van een project na schooltijd," vertelt ze. "Omdat we in kleine groepen werken, kun je een diepere band met leerlingen opbouwen. Ik kan meer aandacht aan hun leerproces besteden en ik heb de ruimte om te onderzoeken wat er achter hun gedrag schuilgaat." Het allerleukste aan het vak?  "De ontwikkeling van mijn leerlingen volgen en het lesprogramma waar nodig aan te passen. Zo ondersteun ik ieder kind om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen."

Een lesdag op Talent

Een lesdag voor leerlingen van Talent ziet er in de basis hetzelfde uit als de lesdag van de leerlingen van JL Driecant. De dag wordt gestart met List-lezen. Daarna gaan leerlingen aan de slag met zowel de basisstof als verrijkingslessen. Voor de basisstof wordt gebruikgemaakt van de lesmethodes Staal, Getal en Ruimte junior, Snappet Rekenen en Da Vinci. Eva: "Bij het gebruik van deze methodes werken we doelgericht en bekijken we per leerling welk doel er behaalt moet worden en welke verrijking we elke leerling aanbieden." Waar mogelijk wordt de lesstof compacter aangeboden, zodat er ruimte ontstaat voor psycho-educatie, schaken en om te werken aan projecten en het persoonlijke weekplan. Met de methode 'Rust in de klas' wordt gedurende de dag ook voor rustmomenten gezorgd. 

Balans

Iedere leerling blinkt uit op zijn of haar eigen manier en dat vraagt om een flexibele aanpak. Wat zijn voor Eva de grootste uitdagingen? "Die zitten hem in de diversiteit van de leerlingen. De leerlijnen vormen een belangrijk kader, maar die zijn niet altijd toereikend. Sommige leerlingen vliegen door de stof heen, terwijl anderen extra ondersteuning nodig hebben. Het is aan mij om de balans te vinden tussen basisstof en verrijking en om tijdig in te grijpen als er hiaten ontstaan. Dat vraagt niet alleen om goede kennis van de leerstof, maar ook om creativiteit."

Veilige leeromgeving

Leren op Talent gaat niet altijd zonder slag of stoot. Eva: "Leerlingen worden soms geconfronteerd met hun grenzen, wat kan leiden tot boosheid of verdriet. Als Talent-leerkracht is het belangrijk om deze emoties te erkennen en er op een constructieve manier mee om te gaan. Als leerkracht creëer ik een veilige leeromgeving waar leerlingen zich gewaardeerd voelen, ook als ze even vastlopen."  

Het team van Talent bestaat uit twee leerkrachten in de middenbouw (groep 4, 5 en 6), twee leerkrachten in de bovenbouw (groep 7 en 8), een leerkrachtondersteuner en een kwaliteitscoördinator. Er is veel contact met de collega's van JL Driecant: Er wordt samen gepauzeerd, deelgenomen aan activiteiten zoals Kerst en Carnaval, en er wordt samengewerkt in werkgroepen.

Talent

Team Talent zoekt een collega!

Zie jij jezelf werken bij Talent? Dan leren we je graag kennen! Voor de bovenbouwgroep (groep 7 en 8) zoeken we een leerkracht voor minimaal 16 uur per week. 

Wil je (vooraf) komen kijken en kennismaken? Maak gerust een afspraak met Hanneke Tijssen (directeur JL Driecant), via 013 - 455 7816 of [email protected]

Bekijk vacature

Meer info over Talent