Kosten peuteropvang

Wat kost peuteropvang in Tilburg?
Peuteropvang Koolhoven

In Tilburg ontvangen álle ouders tegemoetkoming voor 2 ochtenden peuteropvang per week. De tegemoetkoming is afhankelijk van je verzamelinkomen. Dit is het totale inkomen van jou en/of je partner bij elkaar opgeteld.

In onderstaande ouderbijdragetabel zie je precies wat je per maand betaalt voor 2 ochtenden peuteropvang per week. Zoek jouw inkomen op in de tabel en bekijk de kolommen onder "Ouderbijdrage peuteropvang per maand" om te zien wat je gaat betalen.

Ouderbijdragetabel peuteropvang 2024

De tegemoetkoming ontvang je in de vorm van kinderopvangtoeslag óf subsidie van de gemeente Tilburg. Lees hieronder welke situatie op jou van toepassing is.

Kinderopvangtoeslag

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer een alleenstaande ouder óf beide ouders/verzorgers:

  • werken
  • een traject volgen naar werk
  • een opleiding of een inburgeringscursus volgen

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via www.toeslagen.nl

Is dit niet op jou en/of je partner van toepassing? Dan ontvang je voor 2 ochtenden peuteropvang per week altijd subsidie van de gemeente Tilburg.

Subsidie gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg stelt een subsidie beschikbaar voor 2 ochtenden peuteropvang aan Tilburgse ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De peuteropvang locatie vraagt de subsidie voor je aan bij de gemeente en verrekent deze op de factuur.

Tegemoetkoming 3e ochtend

Als je peuter een indicatie krijgt van het consultatiebureau, krijg je voor 3 ochtenden tegemoetkoming in plaats van 2 ochtenden. Dit geldt voor alle ouders.

  • Ontvang je kinderopvangtoeslag, dan wordt de 3e ochtend middels subsidie van de gemeente betaald.
  • Ontvang je al subsidie van de gemeente, dan wordt ook de 3e ochtend met extra subsidie betaald.

Gratis peuteropvang vanaf 1 april 2024

Heb je als ouder(s) een gezamenlijk inkomen tot € 25.090 per jaar en heb je geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan is peuteropvang voor jouw kind(eren) vanaf 1 april 2024 gratis! De gemeente Tilburg betaalt de bijdrage, zodat meer peuters (2 tot 4 jaar) naar de peuteropvang kunnen gaan. Lees er hier meer over of vraag ernaar bij de locatie. 

Heb je een hoger inkomen? Dan lees je op deze pagina of dat je recht hebt op subsidie op kinderopvangtoeslag. Wil je meer weten over de kosten? Neem dan contact op met de peuteropvanglocatie van jouw voorkeur.

Welke locaties in Tilburg bieden peuteropvang?

Bekijk via onderstaande button al onze peuteropvang locaties in Tilburg. 

Bekijk peuteropvanglocaties