Klachtenregeling

Kinderstad vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers tevreden zijn over onze opvanglocaties en basisscholen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Hieronder vind je de klachtenregeling van zowel kinderopvang als onderwijs.

Kinderopvang

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Download het service/klachtenformulier.

Klachtenregeling kinderopvang

Ouders kunnen een klacht ook extern indienen bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure:
brochure-LGK

Primair onderwijs

Klachtenregeling onderwijs