Berkel-Enschot jb

Berkel-Enschot basisschool

Welkom bij openbare basisschool Berkel-Enschot! In augustus 2024 openen de deuren van onze school aan de Berkelseweg.

  • Focus op goed onderwijs
  • Leren in een groene omgeving
  • Kleinschalige school
  • Oog voor ieder kind

Onze school

Het gaat gebeuren! Op 19 augustus 2024 opent de nieuwe, openbare basisschool Berkel-Enschot haar deuren. Je vindt onze school op een tijdelijke locatie: op het terrein van voetbalvereniging Jong Brabant. Een groene omgeving met veel buitenspeelruimte. Onze school bestaat uit comfortabele, modulaire klaslokalen, die helemaal zijn ingericht op de behoeften van onze toekomstige leerlingen. Basisschool Berkel-Enschot wil een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen én zich kunnen ontwikkelen!

Ontwikkeling

Op obs Berkel-Enschot geloven we in onderwijs dat verder gaat dan alleen het behalen van goede scores. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat onze leerlingen de basisvaardigheden goed beheersen. Daarom besteden we veel aandacht aan rekenen, spelling, taal en lezen. We werken met bewezen effectieve lesmethodes en zorgen voor een uitdagende leeromgeving. We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op een dynamische toekomst. Hiervoor is niet alleen kennis nodig, maar ook vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en samenwerken. We besteden daarom aandacht aan sociale en emotionele ontwikkeling, burgerschap en mediawijsheid. We willen dat onze leerlingen ook inzicht krijgen in wie ze zijn en welke rol ze willen spelen in de wereld.

Janneke Swinkels - Heesakkers
Directeur Tel: [email protected]

Waar vind je ons?

Berkelseweg 14
5056 PN Berkel-Enschot

Openingstijden

Volg ons op social media

Stuur een e-mail

Onze bijzondere kenmerken

Focus op goed onderwijs

Onze manier van lesgeven is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We gaan voor gelijke kansen voor alle kinderen. We hebben hoge verwachtingen en veel vertrouwen in kinderen, zodat ze met veel bagage de wereld in kunnen!

Leren in een groene omgeving

Onze school wordt omgeven door groen en biedt veel ruimte voor leerlingen. Met de voetbalvelden naast de deur zijn er volop buitenspeelmogelijkheden.

Kleinschalige school

Onze school is nog klein, maar dat maakt ons groot in aandacht. We leren elkaar daardoor goed kennen en bieden een veilige leeromgeving.

Oog voor alle leerlingen

We hebben de kracht om elke leerling te zien en te bieden wat ze nodig hebben.

Toekomst

Onze school blijft vier jaar op de locatie aan de Berkelseweg. In de tussentijd wordt in de wijk Akker-Heikant een kindcentrum gebouwd. Dat wordt de definitieve locatie van onze school. In het kindcentrum worden ook kinderopvang en buitenschoolse opvang van Kinderstad gevestigd. We verwachten vanaf schooljaar 2028-2029 onze intrek te nemen op de nieuwe locatie.

Kennismaken 

Ouders die willen kennismaken met onze school en ons onderwijs kunnen vanaf 1 juni contact opnemen met Janneke Swinkels-Heesakkers. 

Leerling(en) aanmelden voor obs Berkel-Enschot

Voor het aanmelden van leerlingen kun je één van onderstaande aanmeldformulieren* invullen. Mail het formulier naar [email protected] Vanaf 1 juni nemen wij contact met je op over de aanmelding.

Volgt je kind momenteel onderwijs op een andere school? Nadat we je aanmelding hebben ontvangen, nemen wij ook contact op met de school waar je kind nu op zit.

Wij verwachten voor iedereen plek te hebben. De groepsverdeling en groepsgrootte worden bepaald op basis van het aantal inschrijvingen. Voor buitenschoolse opvang kan gebruik worden gemaakt van de bestaande kinderopvanglocaties in Berkel-Enschot.

* Wil je het aanmeldformulier digitaal invullen? Klik op onderstaande link en kies vervolgens voor 'Downloaden'. 

Aanmeldformulier obs Berkel-Enschot (digitaal invullen)

Aanmeldformulier obs Berkel-Enschot (handmatig invullen, printversie)

Neem een kijkje

Onze schooltijden

Maandag: 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 - 14.30 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur
Donderdag: 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 - 14.30 uur

Obs Berkel-Enschot hanteert een continurooster. Tijdens de pauze van 45 minuten eten de kinderen met elkaar en is er tijd om buiten te spelen. 

Meer informatie