Oekraïne Tilburg PO

Nieuwkomers basisschool

Op een veilige en vertrouwde plek de Nederlandse taal te leren, op die manier bevorderen we gelijke kansen voor alle kinderen.

  • Sterk taalaanbod
  • Stimuleren van zelfvertrouwen
  • Veiligheid
  • Talentontwikkeling

Onze school

Onze school biedt onderwijs aan nieuwkomerskinderen. Dat zijn kinderen die korter dan twee jaar in Nederland wonen en nog geen Nederlands spreken. Op onze school zitten kinderen die met hun familie naar Nederland zijn gevlucht, kinderen van statushouders of kinderen van wie de ouders in Nederland zijn gaan werken.

Ontwikkeling

In het nieuwkomersonderwijs bieden we leerlingen de gelegenheid om op een veilige plek de Nederlandse taal te leren. Op die manier bevorderen we gelijke kansen voor alle leerlingen. De klas zorgt voor veiligheid, een sterke taalbasis en een heldere doorlopende leerlijn zodat alle leerlingen succesvol en met zelfvertrouwen kunnen uitstromen naar het regulier of specialistisch basisonderwijs of, afhankelijk van de leeftijd en de voortgang, naar het (speciaal) voortgezet onderwijs. 

Met een deskundig team van leerkrachten en ondersteunend personeel richten we ons op het leren van de Nederlandse taal (wij werken met de lesprogramma's Logo 3000 en Wereld vol Woorden), persoonlijke groei en het creëren van een veilige omgeving. Een aantal van onze medewerkers is van internationale afkomst. Zij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om taalbarrières te overwinnen, en kunnen onze leerlingen daarin goed begeleiden. Natuurlijk staan we ook stil bij Nederlandse themafeesten zoals Sinterklaas. 

Onze school in de groene wijk Dalem-Zuid (Reeshof) biedt veel ruimte voor onze leerlingen. We hebben een prachtig uitzicht op de natuur in de Dongevallei.

Nicole Clemens
Directeur Tel: 06-83510249

Waar vind je ons?

Dalemdreef 25
5035 LZ Tilburg

Openingstijden
Stuur een e-mail

Neem een kijkje

Onze schooltijden

Maandag: 08.45 - 14.45 uur
Dinsdag: 08.45 - 14.45 uur
Woensdag: 08.45 - 12.15 uur
Donderdag: 08.45 - 14.45 uur
Vrijdag: 08.45 - 14.45 uur

Meer informatie