Wat is openbaar onderwijs?

Openbaar onderwijs

De basisscholen die onderdeel zijn van Kinderstad, zijn openbare basisscholen. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn dé waarden van openbaar onderwijs. Het schoolbestuur en alle scholen dragen in hun doen en laten, binnen en buiten de school, hier actief aan bij.

De lessen op openbare scholen worden niet vanuit een godsdienst of levensovertuiging gegeven, in tegenstelling tot bijzondere scholen. Daar wordt lesgegeven vanuit een godsdienst, levensovertuiging of een specifieke visie op het onderwijs.

Dit betekent niet dat er op onze scholen geen aandacht is voor godsdienst of levensbeschouwing. Wij vinden het juist belangrijk dat onze leerlingen leren over de verschillen in de maatschappij. We hebben daarbij geen voorkeur voor één specifieke levensbeschouwing en leren onze leerlingen zich open te stellen voor alle verschillende zienswijzen.

Bekijk hier al onze scholen