Zij-instroom leerkracht basisonderwijs

Zij instroom onderwijs

Geef jij binnenkort les aan groep 5?

Want dat is wel het doel als je start als zij-instromer met de opleiding tot leerkracht (speciaal) basisonderwijs. Misschien niet groep 5, maar jij gaat wel tegelijkertijd leren en werken. Tijdens je opleiding doe je direct werkervaring op voor de klas.

Het zij-instroomtraject is zo opgebouwd:

  • Je werkt eerst een half jaar wekelijks als ondersteuner op een basisschool. Je krijgt dan betaald als leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent. 
  • In dit half jaar werk je toe naar het geschiktheidsonderzoek. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt of jij een tijdelijke lesbevoegdheid krijgt. 
  • Met je tijdelijke bevoegdheid start je drie dagen per week, waarvan een dubbeldraaidag met een bevoegde en ervaren (duo)-collega, in een eigen groep. Je wordt betaald als leerkracht.
  • Tegelijkertijd start je met je opleiding aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). 
  • Je krijgt twee jaar de tijd om je definitieve lesbevoegdheid te behalen. 

Het zij-instroomtraject past bij jou wanneer je:

Beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding

Wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen

Graag studeren en werken wil combineren

Interesse? Meld je aan!

Voor meer informatie over het zij-instroomtraject kun je mailen naar [email protected]. Wij nemen dan snel contact met je op.

Mail ons

Klik hier voor meer informatie over de opleiding zij-instromer leerkracht basisonderwijs. Voor het zij-instroomtraject heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.