Vrijmoet tilburg reeshof

Vrijmoet

Een plek waar jonge kinderen hun creativiteit en expressie kunnen ontwikkelen!
  • Fantasierijk
  • Creatief denken
  • Nieuwsgierigheid prikkelen
  • Dapper ontdekken

Ons aanbod

Op onze locatie vind je:

Over Vrijmoet

Kinderdagopvang Vrijmoet focust op de ontwikkeling van het jonge kind. Kinderen kunnen al zoveel leren op jonge leeftijd, zoals communiceren, samenwerken en delen, kennismaken met verschillende (culturele) achtergronden, creatief denken én bezig zijn en problemen oplossen. Onze pedagogisch professionals, waarvan de helft ook opgeleid is als kunstenaar, weten precies hoe zij baby's, dreumesen en peuters kunnen prikkelen tot zelfstandigheid.

We werken met het VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie) Startblokken. Hiermee worden kinderen stap voor stap, spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Onze medewerkers hebben hiervoor een speciale scholing gevolgd en organiseren spelactiviteiten die passen bij de peuters. Zo wordt de overstap naar de basisschool makkelijker.